Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Future Plans

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Holy crap these puppy eyes! She’s the reason I’ve been longing for a little pug of my own lately.

Herregud den där blicken! Hon är anledningen till att jag suktat efter en egen liten mops på sistone.

I’ve been organising a bunch of things for the autumn semester: applying for accreditation for the courses I took while on university exchange, getting my diploma for my bachelor’s degree, and getting all documents organised, and applying for, a master’s programme. I’m still not sure what master programme I’ll be attending, that’ll be finalised in about a week, but at the moment it’s down to a master of HR, communication, or sociology. I might be moving to a different city in Sweden this autumn depending on which I get into!

Aside from that I’m looking for places to pick up my work-outs again when I get back to Sweden later in August. I’ve found a dance studio and a gym, I’m thinking about returning to my previous kickboxing gym, and I’m still looking for a yoga studio… That is, if I’m not moving. If I’ll be moving, I’ll have to find all new places! I’ll also have to give up my lease and move out of my current place in my home town, and find a new place to live… This erratic kind of life is exciting and stimulating, seeing new places and meeting new people, but it’s kind of… tiring being so rootless. Guess that’s part of why I’ve been longing for a dog too, to chase away that feeling of rootlessness. Don’t misunderstand me – it’ll be exiting with new adventures this autumn but it’ll be nice to have a place to make into my home. I’ve practically lived out of my suitcase for 12 months now…

Jag har hållit på att organisera en massa saker för höstterminen: ansöka om ackreditering för kurser som jag tog under universitetsutbytet, få ut min kandidatexamen, och organisera alla dokument, och söka till ett masterprogram. Jag är fortfarande inte säker på vilkey masterprogram jag kommer att gå, det kommer jag få reda på om ungefär en vecka, men just nu står det mellan en master i HR, kommunikation, eller sociologi. Jag kanske flyttar till en annan stad i Sverige under hösten beroende på vilken jag kommer in på!

Utöver detta letar jag efter ställen att börja träna på igen när jag kommer tillbaka till Sverige senare i augusti. Jag har hittat en dansstudio och ett gym, jag funderar på att återvända till mitt tidigare kickboxningsgym, och jag letar fortfarande efter en yogastudio … det vill säga om jag inte flyttar. Om jag ska flytta, måste jag hitta nya ställen! Jag kommer också att behöva ge upp mitt hyreskontrakt och flytta ut ur mitt nuvarande hem i min hemstad, och hitta ett nytt ställe att bo på… Ett så kringflackande liv är spännande och stimulerande, att få se nya platser och träffa nya människor, men det är ganska… tröttsamt att vara så rotlös också. Det är väl delvis därför jag längtat efter en hund, för att göra mig av med den där känslan av rotlöshet. Förstå mig rätt – det är spännande med nya äventyr i höst, men det ska bli skönt att ha ett ställe att göra till mitt hem. Jag har ju praktiskt taget levt i min resväska i 12 månader nu…

Love,

Varma hälsningar,

Erika


2 Comments

Actually, I Have an Everyday Life Too

Svenska i kursivt!

http://instagram.com/p/t-9fX7yCdJ/

Hanging at the pool in October… One thing I don’t miss about Sweden is the weather! I’m a warm weather kind of girl.

Poolhäng i oktober… En sak jag faktisk inte saknar med Sverige är vädret! Jag trivs bäst i varma landskap…

Last weekend I headed off to Chicago, which was cold as heck and has filled up my quota of fall season weather and colors for this year. This weekend I’m headed to Montana for a wedding! (Which will also be freezing, but hey, it’s a wedding!! I’m sure all the love in the air will warm me right up!) I switched one of my sociology courses to art history to free up my Fridays, so that I’d be free to take a long weekend and travel whenever I pleased. I’ve taken advantage of this a few times now, but I must say I probably would’ve done better in school if I had taken the other sociology course. (I’m doing alright as it is.) Being on exchange though, I’m of the opinion that experiencing the country is more important than doing my very best in school. School I can do in Sweden too, so going on exchange isn’t about going to school as much as it is about experiencing the country, in my opinion.

I caught a virus a couple of days ago and had to sit through the art history midterm exam with a fever and migraine and everything. I don’t think I did so well, because of the virus, but also because I’m taking an upper-level art history course (since I’m an upperclassmen [-man? -woman?]). I’ve never taken art history before so I feel like I’m in over my head, but let’s just say I learn a heck of a lot every lesson! I was a bit sick of sociology since I’ve studied it full-time for the past year and a bit, and I wanted to try something new. But as I’m considered as an upperclassmen most of all the courses are advanced courses so switching to another subject which isn’t a core subject is difficult.

Right now I’m at the library writing up an essay on art history and listening to Chopin to block out the murmur around me. I feel so classy… Only a glass of read wine is missing! (Honestly, I’m only listening to classical music because I can’t focus if there are lyrics in the songs!)

Another interesting class I’m taking is called “Training Processes in Intergroup Dialogue” and it’s categorised as educational psychology I think, but in my opinion a lot of it is applied sociology. Basically we talk about oppression and privilege, such as racism, sexism etc., and how it affects people in various ways. We had a guest speaker last class on the topic of transphobia. He was a transman who told us about his experience transitioning from woman to man, here in Austin. Super-interesting! And also super-important because while I don’t consider myself and expert on transgender issues, it was clear in the group discussion afterwards that mostly everyone was even less educated on the subject. Just, wow. I hadn’t realised how little we all know about it, especially compared to gay rights, for example. Usually we say we talk about “LGBT-rights” when we actually just talk about “LGB-rights” or even “LG-rights”.

So this is what I’m up to in my everyday life when I’m not off doing fun stuff. Now, time to go home and pack my wedding outfit…

 

Förra helgen for jag till Chicago, som var kallt som tusan och har fyllt min kvot av höstsäsongen för i år. Om några timmar åker jag till Montana för ett bröllop! (Vilket kommer också att vara iskallt, men vad tusan, det är ett bröllop!! Jag är säker på all kärlek i luften kommer att värma upp mig!) Jag bytte en av mina sociologikurser konsthistoria för att frigöra mina fredagar, så att jag skulle ha möjlighet att ta en långhelg och resa när jag ville. Jag har utnyttjat detta ett par gånger nu, men jag måste säga att jag förmodligen skulle gjort bättre ifrån mig i skolan om jag hade tagit den andra sociologikursen. Men då jag är på utbyte är jag av den åsikten att uppleva landet är viktigare än att göra mitt bästa i skolan. (Jag klarar mig rätt så bra ändå.) Skola jag kan syssla med i Sverige också, så att vara på utbyte handlar inte om att gå i skolan så mycket som det handlar om uppleva landet, enligt min mening.

Jag drog på mig ett virus för ett par dagar sedan och fick sitta av konsthistorians tenta med feber och migrän och allt. Jag tror inte att jag gjorde så bra ifrån mig, på grund av viruset, men också för att jag tar en upperclass kurs i konsthistoria (eftersom jag är en upperclassmen [-man? -woman?]). Jag har aldrig tagit konsthistoria innan så jag känner att jag har tagit mig vatten över huvudet, men jag lär mig i alla fall en sjuhelsiskes massa varje lektion! Jag var lite trött på sociologi eftersom jag har studerat det på heltid under det gångna året och lite till, och jag ville prova något nytt. Men eftersom jag betraktas som en upperclassmen är de flesta av alla kurser avancerade kurser, så byter man till ett annat ämne som inte är ett kärnämne är det svårt.

Just nu är jag på biblioteket för att skriva ihop en uppsats om konsthistoria och lyssnar på Chopin för att blockera sorlet omkring mig. Jag känner mig så fin i kanten… Bara ett glas rödvin saknas! (Ärligt talat så lyssnar jag bara på klassisk musik för att jag inte kan fokusera om det finns texter i låtarna!)

En annan intressant kurs jag tar heter “Training Processes in Intergroup Dialogue” och den kategoriseras som utbildningspsykologi tror jag, men enligt min mening en hel del av den tillämpad sociologi. I grund och botten diskuterar vi förtryck och privilegier, såsom rasism, sexism etc., och hur det påverkar människor på olika sätt. Vi hade en gästföreläsare förra föreläsningen på temat transfobi. Han var en transman som berättade om sina erfarenheter av att övergå från kvinna till man, här i Austin. Superintressant! Och även superviktigt eftersom även om jag inte anser mig någon expert på transfrågor, var det tydligt i gruppdiskussionen efteråt att de flesta var ännu mindre uppdaterade på ämnet. Wow. Jag hade inte insett hur lite vi vet om det, särskilt i jämförelse med homosexuellas rättigheter, till exempel. Vanligtvis säger vi att vi talar om “hbt-rättigheter” när vi faktiskt bara tala om “hb-rättigheter” eller till och med “h-rättigheter”.

Så detta är vad jag sysslar med i mitt vardagsliv när jag inte är iväg och hittar på något roligt. Nu är det dags att gå hem och packa ihop min bröllopsoutfit…