Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Tourist-Life

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Quick update on what it’s like being a tourist in Singapore, doing touristy stuff:

Snabb uppdatering om hur det är att vara turist i Singapore, och att göra turistiga saker:

https://instagram.com/p/4zLR4TSCc7/

DON’T FORGET SPF

https://instagram.com/p/44XtTTyCRm/

And here’s a couple of pretty zebra-butts for you, from the famous Singapore Zoo.


Leave a comment

Exotic Sci-Fi

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Holy crap Singapore is hot and humid. And beautiful. It’s like exotic sci-fi. The boyfriend is working all day long but I’m having a blast!

Herregud vad Singapore är varmt och fuktigt. Och vackert. Det är som exotisk sci-fi. Pojkvännen jobbar hela dagarna men jag har det toppen!

https://instagram.com/p/4DOgvbyCRQ/

– Chinese Garden

https://instagram.com/p/4Rv4WtSCZv/

– Marina Bay

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Caribbean Vacay!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

We’re having a very relaxed vacation in the Caribbean at the moment. We’re staying at an amazing resort on St. Martin (or Sint Maarten), which is a half French, half Dutch colony. We’re in Philipsburg, in the Dutch part! Funnily enough, the locals don’t really speak Dutch, only English, and prefer American dollars over Euro. Or an old Dutch currency which I don’t think you can use anywhere else aside from in the old Dutch colonies – I’m fairly certain only Euro is accepted in mainland Netherlands?

Vi njuter av en mycket avslappnad semester i Västindien just nu. Vi bor på en fantastisk resort på St Martin (eller Sint Maarten), vilket är en hälften fransk, hälften holländsk koloni. Vi bor i Philipsburg, i den nederländska delen! Lustigt nog talar inte lokalbefolkningen mycket nederländska, endast engelska egentligen, och föredrar amerikanska dollar över Euro. En gammal holländsk valuta som jag inte tror att du kan använda någon annanstans bortsett från de gamla holländska kolonierna funkar också – jag är ganska säker på endast Euro accepteras i Europeiska Nederländerna?

https://instagram.com/p/3WUyGvyCRH/

– Yummy fresh drinks! / Mumsiga drinkar!

https://instagram.com/p/3hGRtayCUX/

– Our beautiful resort! / Vår vackra resort!

https://instagram.com/p/3jbifQyCSa/

– An infinity pool tucked away in a corner of the resort! /En infinity pool gömd i ett hörn av resorten!

We also visited St. Barthes – a luxurious French neighbouring island. It used to be Swedish, and therefore all the streets seem to have alternative Swedish names. This one is a bit funny if you know Swedish:

Vi besökte också St Barthes – en lyxig fransk grann-ö. Den var svensk förr i tiden, fram till 1800-talet någon gång, och därför verkade nästan alla gatnamn ha svenska varianter. Den här är lite rolig, men en väldigt tjusig, fransk, “1800-talsaristokrat” stavning av “kajen”, eller hur? 

https://instagram.com/p/3mHA1LSCX5/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Wakeboarding!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I found my true love: wakeboarding. Like water skis, but on a board. Even face planting is fun!

Jag har hittat min stora kärlek: wakeboarding. Som vattenskidor, fast på en bräda. Till och med att kapsejsa är kul!

https://instagram.com/p/26Y-HBSCSP/

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Starting To Let Go

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I’m so looking forward to this summer! Finals are happening right now, and I definitely am sleep deprived, but I feel like I can get through it with a smile on my face just knowing that my parents are here to visit soon, then we’re heading to St. Martin in the Caribbean for 10 days to celebrate their 40th anniversary, and after a couple of days in Sweden after that, I’m heading off to Singapore for two months!!

All the goodbyes are bittersweet, but it feels great knowing I now have a few more couches to sleep on around the world!

Jag så ser fram emot denna sommar! Slutproven pågår just nu, och jag har definitivt sömnbrist, men jag känner att jag kan ta mig igenom det med ett leende eftersom jag vet att mina föräldrar kommer hit på besök snart, sedan åker vi till St Martin i Karibien i 10 dagar för att fira deras 40-jubiléeum, och till sist blir det ett par dagar i Sverige innan jag beger mig till Singapore i två månader!!

Alla farväl är bitterljuva, men det känns bra att veta att jag nu har några till soffor att sova på runt om i världen!

https://instagram.com/p/2YoxGeSCfa/

https://instagram.com/p/2g75xaSCZM/

https://instagram.com/p/2oH_BGSCR4/

Love,

Varma hälsningar,

Erika