Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Boat Party!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I went to a boat party yesterday on Lake Travis. The boat was two stories high and had a slide!!!

Jag gick på en båtfest igår på Lake Travis. Båten hade två våningar och en rutschkana!!!

https://instagram.com/p/1s0AOMSCYS/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika