Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Future Plans

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Holy crap these puppy eyes! She’s the reason I’ve been longing for a little pug of my own lately.

Herregud den där blicken! Hon är anledningen till att jag suktat efter en egen liten mops på sistone.

I’ve been organising a bunch of things for the autumn semester: applying for accreditation for the courses I took while on university exchange, getting my diploma for my bachelor’s degree, and getting all documents organised, and applying for, a master’s programme. I’m still not sure what master programme I’ll be attending, that’ll be finalised in about a week, but at the moment it’s down to a master of HR, communication, or sociology. I might be moving to a different city in Sweden this autumn depending on which I get into!

Aside from that I’m looking for places to pick up my work-outs again when I get back to Sweden later in August. I’ve found a dance studio and a gym, I’m thinking about returning to my previous kickboxing gym, and I’m still looking for a yoga studio… That is, if I’m not moving. If I’ll be moving, I’ll have to find all new places! I’ll also have to give up my lease and move out of my current place in my home town, and find a new place to live… This erratic kind of life is exciting and stimulating, seeing new places and meeting new people, but it’s kind of… tiring being so rootless. Guess that’s part of why I’ve been longing for a dog too, to chase away that feeling of rootlessness. Don’t misunderstand me – it’ll be exiting with new adventures this autumn but it’ll be nice to have a place to make into my home. I’ve practically lived out of my suitcase for 12 months now…

Jag har hållit på att organisera en massa saker för höstterminen: ansöka om ackreditering för kurser som jag tog under universitetsutbytet, få ut min kandidatexamen, och organisera alla dokument, och söka till ett masterprogram. Jag är fortfarande inte säker på vilkey masterprogram jag kommer att gå, det kommer jag få reda på om ungefär en vecka, men just nu står det mellan en master i HR, kommunikation, eller sociologi. Jag kanske flyttar till en annan stad i Sverige under hösten beroende på vilken jag kommer in på!

Utöver detta letar jag efter ställen att börja träna på igen när jag kommer tillbaka till Sverige senare i augusti. Jag har hittat en dansstudio och ett gym, jag funderar på att återvända till mitt tidigare kickboxningsgym, och jag letar fortfarande efter en yogastudio … det vill säga om jag inte flyttar. Om jag ska flytta, måste jag hitta nya ställen! Jag kommer också att behöva ge upp mitt hyreskontrakt och flytta ut ur mitt nuvarande hem i min hemstad, och hitta ett nytt ställe att bo på… Ett så kringflackande liv är spännande och stimulerande, att få se nya platser och träffa nya människor, men det är ganska… tröttsamt att vara så rotlös också. Det är väl delvis därför jag längtat efter en hund, för att göra mig av med den där känslan av rotlöshet. Förstå mig rätt – det är spännande med nya äventyr i höst, men det ska bli skönt att ha ett ställe att göra till mitt hem. Jag har ju praktiskt taget levt i min resväska i 12 månader nu…

Love,

Varma hälsningar,

Erika