Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

The Tornado That Never Happened

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

The day of our win in Eurovision was graduation day at the University of Texas. Unfortunately the government sent out tornado warnings to all smart phones in Travis County so the graduation ceremony had to be cancelled. Talk about an anticlimactic finish to four years of intense studies for all the graduates… But I can’t imagine a lot of people can say their graduation was cancelled due to a tornado! After the tornado warning was over we tried heading to a bar but the rain was coming down so heavily we literally looked like we’d had a swim in a pool after just walking a few feet. Crazy! The weather calmed down a bit after awhile so we headed out to celebrate our graduating friends (and our Eurovision win!) eventually but I must say it was the wettest night out I’ve ever had.

Dagen vi vann Eurovision var också examensdag på University of Texas. Regeringen skickade tyvärr ut tornado varningar till alla smartphones i Travis County så examensceremonin fick ställas in. Snacka om ett antiklimax för alla studenter som just avslutat fyra år av intensiva studier… Men jag kan inte tänka mig många kan säga at deras examen ställdes på grund av att en tornado! Efter tornadovarningen var över vi försökte gå till en bar men det regnade så hårt att vi bokstavligen såg ut som om vi tagit ett dopp i en pool efter bara någon meter. Helt galet! Vädret lugnade ner lite efter ett tag så vi gick ut för att fira våra nyexaminerade vänner (och vår Eurovisionvinst!) så småningom, men jag måste säga att det var den blötaste utekväll jag någonsin har haft. 😉

https://www.instagram.com/p/3EtofWyCVF


Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Spring Break

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I visited the festival SXSW for a few days in Austin during spring break, before I headed off to Montana again to have a quiet, relaxing, spring break. Everything that could go wrong trying to get there did go wrong, and on the way back too, resulting in a three day delay getting back to school. But hey, it was an adventure!

Jag gick på SXSW-festivalen i Austin i några dagar under Spring Break innan jag åkte till Montana igen för ett mer avslappnande Spring Break. Allt som kunde gå fel med resan gick också fel både på vägen dit och på vägen hem. Jag blev försenad med tre dagar och missade ett par dagar i skolan – men det var i alla fall ett äventyr!

https://instagram.com/p/0dnSalSCWJ/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Happy Women’s Day!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Happy International Women’s Day! I spent it shooting Mountain Dew cans, and riding around a Texas ranch on the back of a truck.

Glad Internationella Kvinnodagen! Jag tillbringade den med att skjuta på Mountain Dew-burkar och åkte omkring på ett truckflak på en Texas ranch.

https://instagram.com/p/0AvaVuSCeg/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Montana Getaway

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I’ve spent a week with friends in Montana, relaxing and recharging before the semester starts up again and I’ll have to go make new friends again. Phew.

Jag har tillbringat en vecka med vänner i Montana, slappnat av och laddat batterierna innan terminen börja och jag måste ut och skaffa nya vänner igen. Hua.

https://instagram.com/p/xhrL_2yCan/

https://instagram.com/p/xruProyCY3/

https://instagram.com/p/xzQDGAyCXa/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Bryce Canyon

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

We went to Bryce Canyon National Park in Utah after New Years! Simply amazing. And I’ve now said good bye to far too many people I didn’t want to say good bye to. Most of the exchange students are heading home, but I’m staying for the next semester, so I’ll have to start all over again. I hope it will be as good as the first semester!

Vi åkte till Bryce Canyon National Park i Utah efter nyår! Helt otroligt. Och jag har nu sagt hej då till alldeles för många personer som jag inte ville säga hej då till. De flesta av utbytesstudenterna åker hem nu, men jag stannar en till termin, så jag kommer att få börja om igen. En nystart! Jag hoppas att nästa termin blir lika bra som den förra!

https://instagram.com/p/xZ0pXsyCZQ/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Happy Las Vegas New Year!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Happy New Years from Las Vegas! New Year included a magic show, a ballroom dinner, drunk middle aged men, and Jennifer Lopez.

Gott nytt år från Las Vegas! Nyår bestod av en magishow, en middag i en balsal, fulla medelålders män, och Jennifer Lopez.

https://instagram.com/p/xXXhRKyCYM/

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

New York City over Thanksgiving

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

We visited NYC over Thanksgiving! It was colder than Texas, for sure, but quite lovely.

Vi besökte New York över Thanksgiving! Det var verkligen kallare än Texas, men ganska trevligt ändå.

https://instagram.com/p/v6vIcTyCSC/

https://instagram.com/p/v9YDr8yCX3/

https://instagram.com/p/v_uMp2SCRM/

https://instagram.com/p/wCFbkCyCXK/

https://instagram.com/p/wETr3ayCVz/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Family Trip to San Marcos

Scrolla ned för svenska!

http://instagram.com/p/sZunz9yCRS/

We decided to do a little “family trip” to San Marcos over the day. We rented three cars, packed them full of exchange students and zoomed off. We made a stop at a river beach to have a bit of a swim. Apparently the levels of algae were pretty high, but we didn’t see much of it. Even so most of us decided not to go in the water but relax on the beach. A few of us braved the waters and frolicked in the waves for awhile. I thought the water was amazing, but our Singaporean insisted it was freezing…

After we packed ourselves into the cars again and drove off to an outdoors outlet mall and shopped for a few hours. I haven’t seen an outdoor mall before so that was pretty neat! In the parking lot we took a family picture in front of the coolest rental car, a bright orange Dodge Challenger. (Whether it actually was a Dodge Challenger or not, I’ve no idea. Cars aren’t my thing. But the boys were pretty excited about it…)

Vi bestämde oss för att ta oss en liten “familjeresa” till San Marcos över dagen. Vi hyrde tre bilar, packade dem fulla med utbytesstudenter och brummade iväg. Vi gjorde ett stopp vid en flodstrand för att ta oss ett dopp. Tydligen var algnivån ganska hög, men vi såg inte mycket av det. Ändå valde de flesta av oss att inte hoppa, och koppla av på stranden istället. Några av oss trotsade algerna och plumsade i vågorna ett tag. Jag tyckte vattnet var fantastiskt, men vår singaporian insisterade att det iskallt …

Efter packade vi in oss i bilarna igen och körde iväg till en utomhus-outlet och shoppade i ett par timmar. Jag har inte sett en utomhusgalleria innan så det var ganska läckert! På parkeringen tog vi en familjebild framför den coolaste hyrbilen, en illorange Dodge Challenger. (Om det faktiskt var en Dodge Challenger eller inte har jag ingen aning om. Bilar är inte min grej. Men killarna var ganska exalterade över den…)


Leave a comment

Five Things I’ve Gained New Appreciation For

(För svenska, scrolla ner!)

I know that whenever I’ve lived abroad I’ve eventually, over the months, gained appreciation for new and old values, morals, traditions, ways of life and so on. But I have to say, a change of scenery has already given me new appreciation for a few little everyday things. Those things that you really had no opinion on before, or found outright annoying.

1 Carpet. Yes, I’ve said it before. But it has to be said again. Very comfy to sleep on when you’re an international student without any furniture and hardly enough things to fill half a closet. And the houses are very air-conditioned here, so the floors do get a bit cold. And best of all – I’m moving out in a year so I don’t have to worry about them getting nasty and infested with unmentionable things. I instagrammed about the amazing invention that is carpet earlier – I made quite the cosy little bed, didn’t I?

http://instagram.com/p/rzrYMGyCQr/

2 Air conditioning. They still give me a scratchy throat and dries my eyes out (making my contacts stick to my eyes, ouch). But it’s so worth it! The best part of the day is opening the front door of the house, leaving the 40*C (100 *F) degree humidity and entering the cool air-conditioned hallway. Ahhh. And, they prevent mould! Mould apparently thrives in these climates.

3 Water-proof mascara. I’ve never seen the point of it before. So if you wear it your make-up stays on even if you cry or get caught in the rain. But really, if you cry, don’t you have bigger things to worry about? And if you’re caught in the rain you’ll look like a drenched rat anyway. But here, your make-up will slide right off your face with the bucket loads of sweat you produce as soon as you step out the door. And when you eat – well, you can choose between spicy, and more spicy. I’m tearing up like three times a day (okay, that’s an exaggeration, but several times a week at least).

4 Engaging teachers. I haven’t has a single bad lecturer so far, which is very refreshing. Even the yoga-teachers are charismatic. They all sure know how to engage a class. Uppsala may be one of Sweden’s best, but education-wise UT is already beating Uppsala hands down. Sorry Uppsala. (I do miss the student-life though. Student life here is great too – but in a different way. I’m sure I’ll miss Austin too once I’m back in the motherland.)

5 Austin’s Atmosphere. It’s so – I can’t quite describe it. When you walk into a student nation in Uppsala, everyone is happy and relaxed (and drunk, but that’s not the point). All of Austin is like that – content, relaxed, friendly, quirky.

 


 

 

När jag har bott utomlands har jag så småningom, under tidens gång, fått uppskattning för nya och gamla värderingar, moral, traditioner, livsstilar och så vidare. Men jag måste säga att ett miljöombyte har redan gett mig ny uppskattning för några små vardagliga saker. De saker som man egentligen inte hade någon åsikt om tidigare, eller som jag fann direkt irriterande.

1 Heltäckningsmatta. Ja, jag har sagt det förut. Men det måste sägas igen. Mycket bekväm att sova på när man är en internationell student utan några möbler och knappt tillräckligt med saker att fylla en halv garderob. Och husen är väldigt luftkonditionerade här, så golven blir kalla. Och bäst av allt – jag flyttar ut om ett år så jag behöver inte oroa mig för att ska bli äckliga och angripna av onämnbara saker. Jag instagrammade om den fantastiska uppfinningen heltäckningsmattan tidigare – jag gjorde en ganska mysiga liten säng, inte sant?

http://instagram.com/p/rzrYMGyCQr/

2 Luftkonditionering. De gör mig fortfarande hes och torkar ut ögonen (mina linser torkar fast i ögonen, aj). Men det är så värt det! Den bästa delen av dagen är när man öppnar ytterdörren till huset, lämnar den 40 * C (100 * F) fuktiga värmen och stiger in i den svala luftkonditionerade hallen. Ahhh. Och, det förhindrar mögel! Mögel trivs tydligen väldigt bra i dessa klimat.

3 Vattenfast mascara. Jag har aldrig sett poängen med det tidigare. Så om du har vattenfast mascara håller den sig även om du gråter eller hamnar mitt i en regnskur. Men, om du gråter, har du inte större problem att oroa dig för? Och om du är fast i regnet kommer du se ut som en dränkt råtta ändå. Men här i Texas kommer sminket glida av ditt ansikte med de flera liter svett du producerar så fort du kliver ut genom dörren. Och när du äter – ja, du kan välja mellan kryddigt och ännu mer kryddigt. Jag grinar av stark mat tre gånger om dagen (okej, det är en överdrift, men flera gånger i veckan åtminstone).

4 Engagerade lärare. Jag har inte har en enda dålig föreläsare hittills, vilket är mycket uppfriskande. Till och med yogalärarna är karismatiska. De vet hur man engagerar en klass. Uppsala kan vara ett av Sveriges bästa universitet, men utbildningsvis slår UT, Uppsala alla gånger. Sorry Uppsala. (Jag saknar studentlivet i Uppsala. Studentlivet här är är toppen också, men på ett annat sätt, och jag är rätt säker på att jag kommer att sakna Austin när jag är tillbaka i moderlandet.)

5 Austins atmosfär. Det är så – jag kan inte riktigt beskriva det. När du går in till en nation i Uppsala är glada och avslappnade (och fulla, men det är en annan sak). Hela Austin är så – nöjda, glada, avslappnade, vänliga, lite smått excentriska.