Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Singapore-Life

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Here are a few snapshots of my temporary life here in Singapore.

Här är några inblickar i mitt temporära liv här i Singapore.

https://instagram.com/p/5FSbmVSCey/

The night market during Ramadan! / Nattmarknaden under Ramadan!

https://instagram.com/p/5Hy0x9SCUx/

Got myself invited to a wedding! Guess which one is me?! / Blev bjuden på bröllop! Gissa vem som är jag?!

https://instagram.com/p/5ZoV3USCeM/

This is what they call a “tower” of beer – usually it’s just a small barrel with a tap, but we ordered a French brand of beer one night, and… / Detta kallar de ett “torn” öl – oftast är det bara en liten tunna med en kran, men vi beställde fransk öl en kväll, och…

Love,

Varma hälsningar,

Erika