Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Glad Valborg!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

This was how I spent Walpurgis night in Austin. I missed Uppsala, a little bit. But this was pretty nice too…

Det var så här jag tillbringade Valborg i Austin. Jag saknade Uppsala litegrann. Men det här var ganska härligt det med…

https://instagram.com/p/2Gy6PNSCQD/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Cards Against Humanity

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I am now a proud owner of Cards Against Humanity. This is a fun game where you get ca. 7 white “answer cards”. You then grab a random black “question card”, and you’re then supposed to answer as funnily as possible with one of your white answer cards. My very last white card fitted horribly well with this question, didn’t it?

Jag är nu stolt ägare av Kort Mot Mänskligheten. Detta är ett roligt spel där man får ca 7 vita “svarskort”. Man drar sedan ett svart “frågekort”, och sedan ska man svara på frågan så roligt som möjligt med ett av de vita svarskorten man har. Mitt allra sista vita kort passade obehagligt bra på denna fråga, eller hur?

https://instagram.com/p/1OOlmnyCc3/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Happy Holi!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

The Hindu society at the University of Texas organised a Holi festival on campus!!!!!

Den hinduiska föreningen på University of Texas organiserade en Holi festival på campuset!!!!!

https://instagram.com/p/00zWokSCVq/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Spring Break

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I visited the festival SXSW for a few days in Austin during spring break, before I headed off to Montana again to have a quiet, relaxing, spring break. Everything that could go wrong trying to get there did go wrong, and on the way back too, resulting in a three day delay getting back to school. But hey, it was an adventure!

Jag gick på SXSW-festivalen i Austin i några dagar under Spring Break innan jag åkte till Montana igen för ett mer avslappnande Spring Break. Allt som kunde gå fel med resan gick också fel både på vägen dit och på vägen hem. Jag blev försenad med tre dagar och missade ett par dagar i skolan – men det var i alla fall ett äventyr!

https://instagram.com/p/0dnSalSCWJ/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Happy Women’s Day!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Happy International Women’s Day! I spent it shooting Mountain Dew cans, and riding around a Texas ranch on the back of a truck.

Glad Internationella Kvinnodagen! Jag tillbringade den med att skjuta på Mountain Dew-burkar och åkte omkring på ett truckflak på en Texas ranch.

https://instagram.com/p/0AvaVuSCeg/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Valentine’s Day

Dear friends and family,

Kära vänner och familj!

Valentine’s Day is a huge thing here. Everything is pink. I received some beautiful flowers from the other side of the globe, and spent some quality girl-time with friends. If we only had had a cork screw… But I worked it out with a pair of scissors! My dad is an engineer, you know!

Alla Hjärtans Dag är riktigt stort här borta. Allt är rosa. Jag fick vackra blommor från andra sidan jordklotet och tillbringade kvalitetstid med tjejerna. Om vi bara haft en korkskruv… Men det löste jag med en sax! Jag brås på min far, ingenjören!

https://instagram.com/p/zIVfSXyCQE/

https://instagram.com/p/z5L-elyCfj/

https://instagram.com/p/zNRRdtyCSM/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

They Call Me the Teacher

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Guess what!? I’m teaching a course at the university this semester!! Social justice, gender, and sexism! It also means a lot of long days grading homework at Starbucks! They know me by name, draw extra hearts on the mug, and give me free coffee…

Kan ni tänka er?! Jag undervisar i en kurs på universitetet den här terminen! Social justice, gender, and sexism står på schemat! Det betyder också många långa dagar på Starbucks, där jag rättar läxor! De kan mitt namn, ritar extra hjärtan på koppen, och ger mig gratis kaffe…

https://instagram.com/p/yU7RdUyCce/

https://instagram.com/p/y2YsaIyCUN/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika