Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Bangkok Getaway

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

And so we headed off on a quick getaway to Bangkok…

Och så åkte vi iväg på en snabb weekend-resa till Bangkok…

https://instagram.com/p/5ez8iMyCWL/

We experienced a real-life GTA-worthy tuktuk ride. (#GTAtuktuk)

Vi upplvede en GTA-värdig tuktuk resa. (#GTAtuktuk)

https://instagram.com/p/5hM1TlSCfR/

But also beautiful sights, like Wat Pho!

Men också vackra sevärdheter som Wat Pho!

https://instagram.com/p/5kICljyCUV/

And food, lots and lots and lots of street food. Oh, and don’t miss thai massage. It’s cheap and brutal. I’m still sore.

Och mat, massor av små stånd längs med gatorna. Och missa inte thai massage. Det är billigt och brutalt. Jag är fortfarande öm.

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Singapore-Life

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Here are a few snapshots of my temporary life here in Singapore.

Här är några inblickar i mitt temporära liv här i Singapore.

https://instagram.com/p/5FSbmVSCey/

The night market during Ramadan! / Nattmarknaden under Ramadan!

https://instagram.com/p/5Hy0x9SCUx/

Got myself invited to a wedding! Guess which one is me?! / Blev bjuden på bröllop! Gissa vem som är jag?!

https://instagram.com/p/5ZoV3USCeM/

This is what they call a “tower” of beer – usually it’s just a small barrel with a tap, but we ordered a French brand of beer one night, and… / Detta kallar de ett “torn” öl – oftast är det bara en liten tunna med en kran, men vi beställde fransk öl en kväll, och…

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Tourist-Life

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Quick update on what it’s like being a tourist in Singapore, doing touristy stuff:

Snabb uppdatering om hur det är att vara turist i Singapore, och att göra turistiga saker:

https://instagram.com/p/4zLR4TSCc7/

DON’T FORGET SPF

https://instagram.com/p/44XtTTyCRm/

And here’s a couple of pretty zebra-butts for you, from the famous Singapore Zoo.


Leave a comment

Exotic Sci-Fi

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Holy crap Singapore is hot and humid. And beautiful. It’s like exotic sci-fi. The boyfriend is working all day long but I’m having a blast!

Herregud vad Singapore är varmt och fuktigt. Och vackert. Det är som exotisk sci-fi. Pojkvännen jobbar hela dagarna men jag har det toppen!

https://instagram.com/p/4DOgvbyCRQ/

– Chinese Garden

https://instagram.com/p/4Rv4WtSCZv/

– Marina Bay

Love,

Varma hälsningar,

Erika