Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Wakeboarding!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I found my true love: wakeboarding. Like water skis, but on a board. Even face planting is fun!

Jag har hittat min stora kärlek: wakeboarding. Som vattenskidor, fast på en bräda. Till och med att kapsejsa är kul!

https://instagram.com/p/26Y-HBSCSP/

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Boat Party!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I went to a boat party yesterday on Lake Travis. The boat was two stories high and had a slide!!!

Jag gick på en båtfest igår på Lake Travis. Båten hade två våningar och en rutschkana!!!

https://instagram.com/p/1s0AOMSCYS/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Montana Getaway

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I’ve spent a week with friends in Montana, relaxing and recharging before the semester starts up again and I’ll have to go make new friends again. Phew.

Jag har tillbringat en vecka med vänner i Montana, slappnat av och laddat batterierna innan terminen börja och jag måste ut och skaffa nya vänner igen. Hua.

https://instagram.com/p/xhrL_2yCan/

https://instagram.com/p/xruProyCY3/

https://instagram.com/p/xzQDGAyCXa/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika