Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Future Plans

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Holy crap these puppy eyes! She’s the reason I’ve been longing for a little pug of my own lately.

Herregud den där blicken! Hon är anledningen till att jag suktat efter en egen liten mops på sistone.

I’ve been organising a bunch of things for the autumn semester: applying for accreditation for the courses I took while on university exchange, getting my diploma for my bachelor’s degree, and getting all documents organised, and applying for, a master’s programme. I’m still not sure what master programme I’ll be attending, that’ll be finalised in about a week, but at the moment it’s down to a master of HR, communication, or sociology. I might be moving to a different city in Sweden this autumn depending on which I get into!

Aside from that I’m looking for places to pick up my work-outs again when I get back to Sweden later in August. I’ve found a dance studio and a gym, I’m thinking about returning to my previous kickboxing gym, and I’m still looking for a yoga studio… That is, if I’m not moving. If I’ll be moving, I’ll have to find all new places! I’ll also have to give up my lease and move out of my current place in my home town, and find a new place to live… This erratic kind of life is exciting and stimulating, seeing new places and meeting new people, but it’s kind of… tiring being so rootless. Guess that’s part of why I’ve been longing for a dog too, to chase away that feeling of rootlessness. Don’t misunderstand me – it’ll be exiting with new adventures this autumn but it’ll be nice to have a place to make into my home. I’ve practically lived out of my suitcase for 12 months now…

Jag har hållit på att organisera en massa saker för höstterminen: ansöka om ackreditering för kurser som jag tog under universitetsutbytet, få ut min kandidatexamen, och organisera alla dokument, och söka till ett masterprogram. Jag är fortfarande inte säker på vilkey masterprogram jag kommer att gå, det kommer jag få reda på om ungefär en vecka, men just nu står det mellan en master i HR, kommunikation, eller sociologi. Jag kanske flyttar till en annan stad i Sverige under hösten beroende på vilken jag kommer in på!

Utöver detta letar jag efter ställen att börja träna på igen när jag kommer tillbaka till Sverige senare i augusti. Jag har hittat en dansstudio och ett gym, jag funderar på att återvända till mitt tidigare kickboxningsgym, och jag letar fortfarande efter en yogastudio … det vill säga om jag inte flyttar. Om jag ska flytta, måste jag hitta nya ställen! Jag kommer också att behöva ge upp mitt hyreskontrakt och flytta ut ur mitt nuvarande hem i min hemstad, och hitta ett nytt ställe att bo på… Ett så kringflackande liv är spännande och stimulerande, att få se nya platser och träffa nya människor, men det är ganska… tröttsamt att vara så rotlös också. Det är väl delvis därför jag längtat efter en hund, för att göra mig av med den där känslan av rotlöshet. Förstå mig rätt – det är spännande med nya äventyr i höst, men det ska bli skönt att ha ett ställe att göra till mitt hem. Jag har ju praktiskt taget levt i min resväska i 12 månader nu…

Love,

Varma hälsningar,

Erika

Advertisement


Leave a comment

Bangkok Getaway

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

And so we headed off on a quick getaway to Bangkok…

Och så åkte vi iväg på en snabb weekend-resa till Bangkok…

https://instagram.com/p/5ez8iMyCWL/

We experienced a real-life GTA-worthy tuktuk ride. (#GTAtuktuk)

Vi upplvede en GTA-värdig tuktuk resa. (#GTAtuktuk)

https://instagram.com/p/5hM1TlSCfR/

But also beautiful sights, like Wat Pho!

Men också vackra sevärdheter som Wat Pho!

https://instagram.com/p/5kICljyCUV/

And food, lots and lots and lots of street food. Oh, and don’t miss thai massage. It’s cheap and brutal. I’m still sore.

Och mat, massor av små stånd längs med gatorna. Och missa inte thai massage. Det är billigt och brutalt. Jag är fortfarande öm.

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Singapore-Life

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Here are a few snapshots of my temporary life here in Singapore.

Här är några inblickar i mitt temporära liv här i Singapore.

https://instagram.com/p/5FSbmVSCey/

The night market during Ramadan! / Nattmarknaden under Ramadan!

https://instagram.com/p/5Hy0x9SCUx/

Got myself invited to a wedding! Guess which one is me?! / Blev bjuden på bröllop! Gissa vem som är jag?!

https://instagram.com/p/5ZoV3USCeM/

This is what they call a “tower” of beer – usually it’s just a small barrel with a tap, but we ordered a French brand of beer one night, and… / Detta kallar de ett “torn” öl – oftast är det bara en liten tunna med en kran, men vi beställde fransk öl en kväll, och…

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Tourist-Life

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Quick update on what it’s like being a tourist in Singapore, doing touristy stuff:

Snabb uppdatering om hur det är att vara turist i Singapore, och att göra turistiga saker:

https://instagram.com/p/4zLR4TSCc7/

DON’T FORGET SPF

https://instagram.com/p/44XtTTyCRm/

And here’s a couple of pretty zebra-butts for you, from the famous Singapore Zoo.


Leave a comment

Exotic Sci-Fi

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Holy crap Singapore is hot and humid. And beautiful. It’s like exotic sci-fi. The boyfriend is working all day long but I’m having a blast!

Herregud vad Singapore är varmt och fuktigt. Och vackert. Det är som exotisk sci-fi. Pojkvännen jobbar hela dagarna men jag har det toppen!

https://instagram.com/p/4DOgvbyCRQ/

– Chinese Garden

https://instagram.com/p/4Rv4WtSCZv/

– Marina Bay

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Caribbean Vacay!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

We’re having a very relaxed vacation in the Caribbean at the moment. We’re staying at an amazing resort on St. Martin (or Sint Maarten), which is a half French, half Dutch colony. We’re in Philipsburg, in the Dutch part! Funnily enough, the locals don’t really speak Dutch, only English, and prefer American dollars over Euro. Or an old Dutch currency which I don’t think you can use anywhere else aside from in the old Dutch colonies – I’m fairly certain only Euro is accepted in mainland Netherlands?

Vi njuter av en mycket avslappnad semester i Västindien just nu. Vi bor på en fantastisk resort på St Martin (eller Sint Maarten), vilket är en hälften fransk, hälften holländsk koloni. Vi bor i Philipsburg, i den nederländska delen! Lustigt nog talar inte lokalbefolkningen mycket nederländska, endast engelska egentligen, och föredrar amerikanska dollar över Euro. En gammal holländsk valuta som jag inte tror att du kan använda någon annanstans bortsett från de gamla holländska kolonierna funkar också – jag är ganska säker på endast Euro accepteras i Europeiska Nederländerna?

https://instagram.com/p/3WUyGvyCRH/

– Yummy fresh drinks! / Mumsiga drinkar!

https://instagram.com/p/3hGRtayCUX/

– Our beautiful resort! / Vår vackra resort!

https://instagram.com/p/3jbifQyCSa/

– An infinity pool tucked away in a corner of the resort! /En infinity pool gömd i ett hörn av resorten!

We also visited St. Barthes – a luxurious French neighbouring island. It used to be Swedish, and therefore all the streets seem to have alternative Swedish names. This one is a bit funny if you know Swedish:

Vi besökte också St Barthes – en lyxig fransk grann-ö. Den var svensk förr i tiden, fram till 1800-talet någon gång, och därför verkade nästan alla gatnamn ha svenska varianter. Den här är lite rolig, men en väldigt tjusig, fransk, “1800-talsaristokrat” stavning av “kajen”, eller hur? 

https://instagram.com/p/3mHA1LSCX5/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Guide To Moving From Texas

So I moved from Texas at the end of the semester. Thought I’d make a note here under “Guide To Moving To Texas” because, well, I wanted to finish the chapter. Sort of. Or add the final chapter, maybe. Not leave you hanging.

Moving was a bit complicated, to say the least. The apartment lease expired, the home insurance expired, the phone contract expired… a lot of things finished without me having to do a lot about it – or so it seemed.

The company I leased from wanted me to provide an American address to which they could send the check for the reimbursement for the deposit, which was a staggering 2600 USD since I’m foreign and don’t have a social security number (or conveniently have a parent with a social security number). I finally found a way to have it sent to an American address, and then forwarded to my home address in Sweden. And I had to find a bank in Sweden who cashes American checks. But really? If I hadn’t happened to know people in the US who wanted to help me out, there was no way for me to get my deposit back simply because I’m not American. Quarters On Campus have loads of foreign students renting from them so I think that was very discriminatory.

I still haven’t had my deposit back because they haven’t done their inspection of the apartment yet. They circumvented the leasing contract so I had no way of being there while they inspect. They say they’re going to take pictures to use as “proof”, but I’m not sure I trust them all that much…

Getting rid of all my things was a hassle too. I gave away most things that I didn’t bring home. Some of my American friends got my foam roller, yoga mat, queen size mattress, lamps, clothes hangers, and a few other things. I could have sold it, but I honestly wanted to give it away to someone who wanted it. Guess I was feeling emotional and thankful for my time in Texas… :’)

My parents came over for my last few days in Texas. I showed them around, and they helped me pack up my things and clean out my room. They especially enjoyed Rudy’s Bar-B-Q, where you buy meat by the pound and eat it off a paper rather than a plate. We went to the one on S Capital of Texas Highway. I’m not a huge fan of BBQ, but I don’t mind it. I’d never queue for Franklin’s, which is America’s best apparently and happens to be located in Austin. If you’re not a fan of queuing for 4 hours for a meal either, a great Texas BBQ alternative is Rudy’s!

After four days together in Austin, my parents and I flew off to the Caribbean to celebrate the end of my exchange, my birthday (belated by, oh, 6 months…), my mom’s birthday (while in the Caribbean), my dad’s 70th birthday (a bit ahead of time), and my parent’s 40th anniversary!

That’s where I am at the moment – and as a spoiler, after this I’ll return to Sweden for three days before I fly off to Singapore for the rest of the summer!


Leave a comment

The Tornado That Never Happened

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

The day of our win in Eurovision was graduation day at the University of Texas. Unfortunately the government sent out tornado warnings to all smart phones in Travis County so the graduation ceremony had to be cancelled. Talk about an anticlimactic finish to four years of intense studies for all the graduates… But I can’t imagine a lot of people can say their graduation was cancelled due to a tornado! After the tornado warning was over we tried heading to a bar but the rain was coming down so heavily we literally looked like we’d had a swim in a pool after just walking a few feet. Crazy! The weather calmed down a bit after awhile so we headed out to celebrate our graduating friends (and our Eurovision win!) eventually but I must say it was the wettest night out I’ve ever had.

Dagen vi vann Eurovision var också examensdag på University of Texas. Regeringen skickade tyvärr ut tornado varningar till alla smartphones i Travis County så examensceremonin fick ställas in. Snacka om ett antiklimax för alla studenter som just avslutat fyra år av intensiva studier… Men jag kan inte tänka mig många kan säga at deras examen ställdes på grund av att en tornado! Efter tornadovarningen var över vi försökte gå till en bar men det regnade så hårt att vi bokstavligen såg ut som om vi tagit ett dopp i en pool efter bara någon meter. Helt galet! Vädret lugnade ner lite efter ett tag så vi gick ut för att fira våra nyexaminerade vänner (och vår Eurovisionvinst!) så småningom, men jag måste säga att det var den blötaste utekväll jag någonsin har haft. 😉

https://www.instagram.com/p/3EtofWyCVF


Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Wakeboarding!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I found my true love: wakeboarding. Like water skis, but on a board. Even face planting is fun!

Jag har hittat min stora kärlek: wakeboarding. Som vattenskidor, fast på en bräda. Till och med att kapsejsa är kul!

https://instagram.com/p/26Y-HBSCSP/

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Starting To Let Go

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

I’m so looking forward to this summer! Finals are happening right now, and I definitely am sleep deprived, but I feel like I can get through it with a smile on my face just knowing that my parents are here to visit soon, then we’re heading to St. Martin in the Caribbean for 10 days to celebrate their 40th anniversary, and after a couple of days in Sweden after that, I’m heading off to Singapore for two months!!

All the goodbyes are bittersweet, but it feels great knowing I now have a few more couches to sleep on around the world!

Jag så ser fram emot denna sommar! Slutproven pågår just nu, och jag har definitivt sömnbrist, men jag känner att jag kan ta mig igenom det med ett leende eftersom jag vet att mina föräldrar kommer hit på besök snart, sedan åker vi till St Martin i Karibien i 10 dagar för att fira deras 40-jubiléeum, och till sist blir det ett par dagar i Sverige innan jag beger mig till Singapore i två månader!!

Alla farväl är bitterljuva, men det känns bra att veta att jag nu har några till soffor att sova på runt om i världen!

https://instagram.com/p/2YoxGeSCfa/

https://instagram.com/p/2g75xaSCZM/

https://instagram.com/p/2oH_BGSCR4/

Love,

Varma hälsningar,

Erika